Geschiedenis

Het begon allemaal in 1963. De manege was aanvankelijk een particulier bedrijf. Wim Plaisier en Jaap de Groot zagen wel toekomst in een “paardenbedrijf”. Wim Plaisier begon met een buitenbak tussen zijn boerderij en het Pietermankerkje. Bij zijn huis werd de grote schuur verbouwd tot ‘bak’. Zo ontstond een commercieel manegebedrijfje van Plaisier en de Groot. Voor de kinderen waren er zes pony’s beschikbaar en de ouderen konden leren rijden op twee paarden, Anita en Fedor. In korte tijd werd het ponyrijden erg populair in Zwijndrecht.

manegebedrijf_plaisier

Maar in 1965 kwam de NS met plannen om de overweg bij de Pieterman te vervangen door een tunnel. Dit was ondermeer noodzakelijk voor het aanleggen van het rangeercomplex Kijfhoek. Onteigening van de boerderij en de afbraak hiervan betekenden tevens dat de manege zou verdwijnen. Zover is het gelukkig niet gekomen omdat een aantal ouders van ponyrijdende kinderen hebben geprobeerd om van de manege een rijvereniging te maken. Deze ouders, de heer Kindt, de heer Visser, de heer en mevrouw Straks en ook eigenaar de heer Plaisier hebben in overleg met het gemeentebestuur gezorgd dat de grote schuur, die als binnenbak fungeerde, behouden mocht worden. Op 21 september 1966 werd de rijvereniging De Hoge Devel definitief opgericht.

Toch was de toestemming van de gemeente Zwijndrecht maar van tijdelijke aard: de schuur moest te zijner tijd afgebroken worden. Het bestuur ging plannen maken voor de bouw van een nieuwe manege. De naam rijvereniging De hoge Devel werd gewijzigd in Ruitersportvereniging “De Hoge Devel”. Omdat er naast een subsidie toch een fors bedrag ‘eigen geld’ nodig zou zijn werden in de loop van die tien jaar talrijke acties gehouden, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het ‘bouwfonds’. Zo werd er oa de Club van 100 opgericht. Een jaarlijks lidmaatschap tot deze club kostte honderd gulden, wat ten goede kwam aan het nieuwbouwfonds van de manege. Na ruim 10 jaar op de locatie Pieterman is in maart 1977 de manege verhuisd naar locatie Bakestein. De later bijgebouwde rijhal werd feestelijk geopend door topspringruiter Jos Lansink. In 1978 is het een FNRS goedgekeurd manegebedrijf geworden.

manegebedrijf_bakestijn

Bijna 25 jaar hebben de Zwijndrechtse ruiters gereden op sportpark Bakestein, een plek waar ze naar toe moesten vanwege uitbreidingsplannen van de NS. Nu was opnieuw het spoor dat een verhuizing noodzakelijk maakte: de Betuwelijn. Tot nu toe stond de manege onder gemeentelijk beheer, maar met de nieuwbouw aan de Munnikensteeg kwam de manege op eigen benen te staan. In april 2001 werd het nieuwe complex in gebruik genomen en op 1 december 2001 werd de accommodatie officieel geopend door meervoudig wereldkampioen vierspan Ysbrand Chardon.