top of page

Aanmeldingsformulier/wachtlijstformulier

Selecteer een optie
In bezit van ruiterpaspoort
Continurooster op school

ingeval van minderjarig een handtekening van een ouder of verzorger

De contributie bedraagt:
Seniorlid (18 jaar en ouder): €134,00 per jaar
Juniorlid (-17 jaar) € 92,00 per jaar
Voor seniorleden is er ook een verplichte bardienst.
N.B bij aanmelding van een nieuwlidmaatschap in het lopende verenigingsjaar wordt de contributie naar rato berekend.

 

In het privacyreglement,  zie hier, is beschreven hoe de vereniging omgaat met haar ledengegevens, en wat de rechten zijn van leden. Voor meer vragen kunt u terecht bij de bedrijfsleiding.

INFORMATIE T.B.V. LEDENADMINISTRATIE DOOR PERSONEEL  IN TE VULLEN

Proefkaart: 5 x uur pony's € 112,00/ 5 x half uur € 56,00
Proefkaart paarden € 137,00
Bedrag lidmaatschap:
Betaald per kas/pin:
Ontvangen door:
Datum:

Be

Bedankt voor de aanmelding

bottom of page