vrijwilligerscoördinator

Het bestuur heeft al lang de wens gehad een vrijwilligerscoördinator aan te stellen.
Het doel hiervan is het behartigen van vrijwilligersbelangen en het ondersteunen van het bestuur en de bedrijfsleiding als het om vrijwilligerszaken gaat.
Met dit bericht willen wij Ivar Hermans voorstellen als de nieuwe vrijwilligerscoördinator. Hij is een oude bekende voor velen van ons en kent de manege vanuit verschillende rollen.

 Zijn taken zullen bestaan uit:

  • Aanspreekpunt voor leden, commissies, bedrijfsleiding en bestuur waar het vrijwilligerszaken betreft.
  • Het opzetten en onderhouden van een complete vrijwilligers administratie. Dit in overleg met de commissies en de bedrijfsleiding.
  • Indien nodig vrijwilligers te werven voor commissies die te weinig capaciteit hebben en zelf geen nieuwe commissieleden kunnen vinden. (Dus het hoeft niet per se via hem)
  • Het organiseren van de klusdagen.
  • Het onderzoeken en organiseren van belangrijke zaken als verzekeringen en een attentieprotocol voor vrijwilligers.
  • Het organiseren en uitvoeren van de grote Clubactie. (Verenigingsloterij)
  • Het mede organiseren van de vrijwilligersavond.

Kortom, we willen met dit initiatief verzorgen dat de vereniging een betere organisatie creëert voor haar vrijwilligers. De commissies blijven gewoon op dezelfde manier werken en hun directe contacten onderhouden met de bedrijfsleiding.

Voor alle duidelijkheid, Ivar is aanspreekpunt voor vrijwilligerszaken en Jolanda voor manege-zaken, zij zullen in nauw overleg samenwerken.

Verder heeft Ivar maandelijks overleg met het bestuur om de voortgang van deze nieuwe functie te bespreken.  Hij is dagelijks op de manege aanwezig en op die manier makkelijk bereikbaar, maar contact kan ook via email: vrijwilligers@rsvdehogedevel.nl. Dus spreek hem aan als je ondersteuning nodig hebt of met vragen over vrijwilligerswerk.

 We wensen Ivar veel succes in zijn nieuwe rol.