Aan de vooravond van Koningsdag schrijf ik een column met een onmiskenbaar oranje randje!
Koningsdag kent in onze manege een echte traditie met wederkerende programma-onderdelen die ware klassiekers zijn geworden en altijd voor vrolijke reuring zorgen. Met de parade in de ochtend, de carrouselteams van pony’s en paarden in actie, twee clinics door Danielle van Mierlo, het vliegend tapijt achter de Belgische trekpaarden, een demonstratie van politiehonden en een spectaculaire roofvogelshow belooft het weer een attractieve dag te worden in het kader van gezelligheid en beleving.

Maar het is niet alleen op Koningsdag dat wij het oranjegevoel de vrije loop laten. Eigenlijk voel ik mij bij elk bezoek aan de manege zelf een beetje Koningin. Wat opvalt is de verzorgde entree met zicht op de plantenbakken die weer zijn gevuld met kleurrijke bloemenpracht, waarvoor dank aan Florensis.
Er zijn nieuwe bakdeuren geplaatst in de grote rijbaan. Met dank aan de mannen van het onderhoudsteam voor hun inspanningen.
De lessen worden geleid door gepassioneerde en hoogwaardige instructeurs die zich inzetten om de ruiters optimaal plezier en voldoening te verschaffen bij de beoefening van hun sport en, afhankelijk van de ambitie, om een bijdrage te leveren aan het bereiken van een hoger hippisch niveau.
Er is veel aandacht voor paardenwelzijn dat mede tot uitdrukking komt in het aankoopbeleid van nieuwe paarden. Alleen die paarden die zowel fysiek als mentaal geschikt zijn voor het zware leven van manegepaard worden op proef gestald en op basis van de waarnemingen al dan niet blijvend toegevoegd aan het bestand van paarden en pony’s. Zo is er een gevarieerde paardenpopulatie ontstaan voor ruiters met verschillende wensen in verschillende stadia van hun ontwikkeling.
En dan is er nog het dynamische verenigingsleven! Een mooi voorbeeld daarvan is het bingo-evenement dat 21 april jongstleden is gehouden. Iedereen die bingo associeert met bejaarden, heeft het schromelijk bij het verkeerde eind. Bingo bij De Hoge Devel is een bruisende attractie met grote verleidingskracht onder zo’n kleine honderd meer en minder jonge mensen die zo opgaan in de cijfers op de bingokaart dat er niets belangrijkers denkbaar lijkt. Het resultaat mocht er zijn: niet alleen een vrolijke verenigingsavond maar ook een klinkende opbrengst en een mooie baromzet.
Extra inkomsten die de manege zo goed kan gebruiken!

Het Bestuur is de motor van onze vereniging. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, wordt er tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De eerstvolgende ALV vindt plaats op donderdag 18 mei. Het bestuur laat zich dan zien, doet van zich horen en staat open voor vragen, suggesties, het delen van ideeën en het signaleren van knelpunten.

Het Bestuur hecht aan de ontmoeting met de leden en “regeert” beslist niet vanaf een vorstelijke troon.
Voor de leden vormen deze ALV’s een nuttige bron van informatie die leidt tot inzicht en begrip van wat er gespeeld heeft en perspectief biedt ten aanzien van toekomstige plannen en ambities.
Vergaderen mag misschien niet van iedereen een favoriete bezigheid zijn, toch zou ik willen bepleiten dat zoveel mogelijk leden aanschuiven. Het Bestuur spant zich niet voor niets in en verdient ook ieders respect. Met een grote opkomst wordt uitdrukking gegeven aan erkentelijkheid en waardering voor de inspanningen van het Bestuur.

Terug naar Koningsdag en onze Koning Willem Alexander die 50 jaar wordt. Het Koninklijk Huis appelleert aan een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Natuurlijk kan de band tussen de Oranjes en de paarden in dit kader dan ook niet onvermeld blijven.
Het Hof heeft in totaal 23 zogenoemde koetspaarden naast nog eens acht rijpaarden. Alle levende have komt uit het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, of het Friesch Paarden Stamboek of het Groninger Stamboek. De paarden worden meestal op hun vijfde aangekocht en doen dan vijftien jaar dienst.


De meeste Oranjes klimmen zelf te paard, een liefhebberij die doorgaat tot op de dag van vandaag.
Koningin Wilhelmina had veel verstand van paarden. Zij beschikte over grote menvaardigheid en bestuurde moeiteloos een zesspan. Op het dierenkerkhof in het park van Paleis Het Loo hebben de paarden van Wilhelmina hun laatste rustplaats gevonden. Zij rusten er onder grafzerken waarop de bijzonderheden over hun levens staan vermeld.

Ook Bernhard, Beatrix, Claus, Willem Alexander en de drie prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane voel(d)en zich goed thuis op de rug van een paard. Margriet gaf de voorkeur aan het mennen en trad daarmee in de voetsporen van haar grootmoeder. Alleen Juliana moest niets van paarden hebben.
Zij omschreef paarden als “knollen” en dat zei eigenlijk wel genoeg….

Tot slot een gelukwens aan onze jarige Koning. Moge hij nog lang in goede gezondheid, krachtig en fier, ons land besturen. Hoezee!

Marjolijn van Prooijen