Algemene Ledenvergadering 18-5

Uitnodiging

Aan alle stemgerechtigde leden van Ruitersportvereniging De Hoge Devel.

Het bestuur van Ruitersportvereniging De Hoge Devel nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 mei 2017, om 20.00 uur in de kantine van de manege.

Het bestuur.


Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering 18 mei 2017

1. Opening.

2. Ingekomen stukken/machtigingen

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2016.

4. Beknopt financieel verslag 2016/2017

Pauze (tevens gelegenheid tot het indienen van onderwerpen voor de rondvraag)

5. Mededelingen door het bestuur.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.